آرمانشهر

آرمانشهرِ ماهیماه

درباره ماهیماه
2 مرداد 94
توسط: ماهیماه

هورقلیا (آرمانشهر، اتوپیا، مدینه فاضله) (اسم) [ماخوذ از عبری] [قدیمی]
هورقلیای ما عالمی بین عالم جسمانیات و عالم مجردات؛ عالم بالا؛ عالم دیگر؛ عالمی فوق این عوالم.

تعریفِ ما : جهانی متشکل از زیبایی و نیکی، و عاری از شر در این جهان صلح بی پایان و رویاها حقیقی است. در هورقلیای ما طبیعت، مادرِ جاویدانِ ماست و در آفتابِ مُدامش باران‌های ناگهان و رنگین کمان و نسیم در جریان‌اند دشت‌ها، تپه‌ها، گل‌ها، درختان رقصان، بیدها مجنون‌وار، خانه‌مان سفید با سقف سرخِ شیبدار محل معاشقه عاشاقان است.

در سرزمین ما شر، آلودگی، اشتباه و معصیت راه ندارند. هیچ طبقه‌ای نیست، زمانی نیست، عددی نیست

اینجا “همیشه” بهار است و انسانیت و درک...

 

هورقلیا دو فرزند دارد؛ “نجما” و “کبریا”

که عاشق به هم‌اند ولی دورند از هم،  چون نسبت به سرزمین‌شان مسئولیت‌هایی دارند و در انتظارِ طلوع صبحدمِ وصال هستند.

_نجما : دختر کهکشانی؛ او تمام ستاره‌های جهان را برای معشوقش در سینه‌اش حفاظت می‌کند. نگاهش همیشه به آبی آسمان است تا با تماشای ستاره‌هایش دوری معشوق را صبوری کند.

_کبریا : بزرگترین مرد که در تمامِ جهان حاضر ست  و تمام خوبی‌های جهان را نظارت و مدیریت می‌کند تا خیرِشان به معشوقش برسد. شکیبایی او پرنده‌ای سُرخ‌بال است که در عمق دلش زندگی می‌کند.

_ماهیماه : پروردگار از صبر و شکیباییِ نجما و کبریا به آن‌ها فرصتِ وصال می‌دهد و  آن‌ها باهم “ماهیماه” می‌شوند.

پ.ن. ماهیماه نمادِ یکی شدن است و نماینده داستانِ عشقِ "ماهی به ماه" که به نورش در حوضِ آب (روشنایی) توک می‌زند و با تصویر مجازی نورِ آسمانی معاشقه می‌کند. و درواقع استعاره ای برای تعریف انتظار کشیدن دو یار برای رسیدن بهم ست.

پ. ن. ماهی و ماه هرکدام استعاره از زن یا مرد هستند. ماهی نماد عاشق و ماه نماد معشوق ست.

ارسال نظر

!
!