preloader

پرتره شخصی

ثبت احوالات شخصی

 .

ثبتِ حالِ شما، با تمرکز بر تاثیرات درونیِ شما و هدایت‌هایی به روشِ ما

* آیینه‌بانو یک سرویس انحصاری برای خانم‌هاست که در آن فقط از خانم‌ها عکاسی صورت می‌گیرد و تمرکز بر روحیات خاص و بکرِ زنانه است

ثبتِ حالِ شما، با تمرکز بر تاثیرات درونیِ شما و هدایت‌هایی به روشِ ما در لوکیشنی خاص و ادیت‌های نسخه ویژه هنرمند

_ تاریخ اجرا توسط ماهیماه تعیین و با شما هماهنگ می‌شود.
 _ پیش‌بینی/تهیه/هزینه محل اجرای پروژه به عهده شماست و ماهیماه محدوده این محل را تایید می‌کند.

 _ زمانِ اجرایی این سرویس ۲۰ تا ۳۰ دقیقه است. (پرتره ویژه ۳۰ تا ۹۰ دقیقه)
 _ این سرویس شامل نسخه دیجیتال و فیزیکی آلبوم نمی‌شود.
 _ انتخاب عکس برای ادیت، توسط ماهیماه انجام می‌شود.

 _ این پروژه بصورت پکیج (تلفیق با سرویس های دیگر) ارائه نمی‌شود.
 _ پرتره یک سرویس انفرادی ست؛ یعنی در هر اجرا فقط یک نفر عکاسی می‌شود.

**هزینه خدمات خارج از شهر تهران متفاوت بوده و این اضافه هزینه برای همه سرویس‌ها و پروژه‌‌ها لحاظ می‌شود**