preloader

پرتره شخصی

ثبت احوالات شخصی

این گزینه از پرتره، برای ثبت لحظاتی خاص (درقالب پرتره شخصی) از حال و هوای شما با محوریت زن بودن و زنانگی پیش‌بینی شده و یک سرویس فردی برای خانم‌ها ست. به این معنی که در هر پروژه فقط یک نفر خانم بصورت انفرادی عکاسی می‌شود.
آیینه‌بانو از شما موضوع میگیره و روش و سبک خودش رو برای نزدیک شدن به دنیای سوژه‌هاش داره.

ثبتِ حالِ شما، با تمرکز بر تاثیرات درونیِ شما و هدایت‌هایی به روشِ ما
 * تفاوت لایت و پایه در خروجی دریافتی و محدودیت لوکیشن می‌باشد.

ثبتِ حالِ شما، با تمرکز بر تاثیرات درونیِ شما و هدایت‌هایی به روشِ ما در لوکیشنی خاص و ادیت‌های نسخه ویژه هنرمند

_ تاریخ اجرا توسط ماهیماه تعیین و با شما هماهنگ می‌شود.
 _ پیش‌بینی/تهیه/هزینه محل اجرای پروژه به عهده شماست و ماهیماه محدوده این محل را باید تایید کند.

 _ زمانِ اجرایی این سرویس ۲۰ تا ۳۰ دقیقه است. (پرتره ویژه ۳۰ تا ۹۰ دقیقه)
 _ این سرویس شامل نسخه دیجیتال و فیزیکی آلبوم نمی‌شود.
 _ انتخاب عکس برای ادیت، توسط ماهیماه انجام می‌شود.

 _ این پروژه بصورت پکیج (تلفیق با سرویس های دیگر) ارائه نمی‌شود.
 _ پرتره یک سرویس انفرادی ست؛ یعنی در هر اجرا فقط یک نفر عکاسی می‌شود.

**هزینه خدمات خارج از شهر تهران متفاوت بوده و این اضافه هزینه برای همه سرویس‌ها و پروژه‌‌ها لحاظ می‌شود**

 

۶