preloader

خدمات ماهیماه

ثبتِ حالِ شما

در این صفحه به شرح کامل و دقیقِ سرویس‌ها پرداخته‌ایم
تمام سرویس‌های ماهیماه از یک هدف اصلی یعنی "ثبت واقعیت و حالِ شما" پیروی می‌کنند که بر اساس تفاوت‌های موضوعی و اجرایی نام‌گذاری و دسته‌بندی شده‌اند 

*سرویس‌های ماهیماه از لحاظ موضوعی در سه دسته خانواده ، جشن و پرتره قرار می‌گیرند*

همراهیِ مستند و بدون هدایت، با تمرکز بر حال و حواشیِ تاثیرگذار بر شما و داستانِ‌تان. روایتی از دریچه نگاه ماهیماه بر اساس لایف‌استایل شما

 • » لایت
  › همراهیِ یک نفر عکاس
  › ۲ تا ۸ ساعت همراهی
  › ارائه فتوباکس (چاپ ۲۰ فریم عکس سایز ۱۵×۱۰)

  › ارائه آرشیو فایل‌ (بدون ادیت)

  »
  لایت*
  › همراهیِ یک نفر عکاس
  › ۱ تا ۳ ساعت همراهی
  › ارائه فتوباکس (چاپ ۱۰ فریم عکس سایز ۱۵×۱۰)

  › ارائه آرشیو فایل‌ (بدون ادیت)
  * صرفا برای سرویس‌های مربوط به موضوع خانواده


  » پایه
  › همراهیِ ۲ نفر عکاس
  › ۲ تا ۸ ساعت همراهی
  › ارائه فتوباکس (چاپ ۲۰ فریم عکس سایز ۱۵×۱۰)
  › ارائه آرشیو فایل‌ (بدون ادیت)

  » ویژه
  › تماس بگیرید


  * امکان اضافه کردن آلبوم و فتوکلیپ به این خدمات وجود دارد

ثبتِ حالِ شما در هر محیط و فضایی، به دور از حواشی و تاثیرات بیرونی با هدایت‌هایی به روشِ ماهیماه

 • » لایت
  › همراهیِ یک نفر عکاس
  › حدود یک ساعت همراهی
  › ارائه فتوباکس (چاپ ۱۰ فریم عکس سایز ۱۵×۱۰)
  › ارائه آرشیو فایل‌ (بدون ادیت)

  » پایه
  › همراهیِ یک نفر عکاس
  › حدود یک ساعت همراهی
  › ارائه آلبوم (۱۰ برگ سایز ۶۰×۳۰)

  › ارائه آرشیو فایل‌ (بدون ادیت)

  » ویژه
  › تماس بگیرید

همراهیِ مستند و بدون هدایت، با تمرکز بر حال و حواشیِ تاثیرگذار بر شما و داستانِ‌تان. روایتی از دریچه نگاه ماهیماه بر اساس لایف‌استایل شما

 • » لایت 
  › همراهیِ یک نفر فیلمبردار
  › ۲ تا ۸ ساعت همراهی
  › ارائه فیلم تدوین شده (حدود ۵ تا ۱۵ دقیقه)
  › ارائه بخشی از آرشیو فایل‌
    * آرشیو بخش‌ داستانی ارائه نمی‌شود


  » پایه
  › همراهیِ ۲ نفر فیلمبردار
  › ۲ تا ۸ ساعت همراهی
  › ارائه فیلم تدوین شده (حدود ۱۰ تا ۳۰ دقیقه)
  › ارائه بخشی از آرشیو فایل‌
    * آرشیو بخش‌ داستانی ارائه نمی‌شود

  » ویژه
  › تماس بگیرید

  * مدت زمان فیلم تدوین شده با توجه به محتوا ، تعداد همراهان و میزان همراهی ؛ متغیر خواهد بود

ثبتِ حالِ شما در هر محیط و فضایی، به دور از حواشی و تاثیرات بیرونی با هدایت‌هایی به روشِ ماهیماه

 • » لایت
  › یک ساعت فیلمبرداری
     * بدون سناریو و تصویر هوایی | همزمان و موازی با سرویس عکس
  › ارائه نسخه تدوین شده (۴۵ تا ۹۰ ثانیه)

  » پایه
  › ۲ تا ۸ ساعت فیلمبرداری
  › ارائه نسخه تدوین شده (۱ تا ۴ دقیقه)

  » ویژه
  › تماس بگیرید

  * هزینه نهایی ساخت کلیپ با توجه به سناریو، نیاز یا عدم‌نیاز به پیش‌تولید، تجهیزات، حجم اجرایی پروژه و ... تعیین می‌شود
  * کلیپ‌ها (بغیر از کلیپ لایت) در یک تاریخ اختصاصی تصویربرداری می‌شوند

روایتی از داستان شما با استفاده از عکس‌های گزارشی/محیطیِ شما در قالب یک کلیپ

 • » پایه
  › ارائه نسخه تدوین شده (حدود ۳ دقیقه)

  * این سرویس فقط در صورتی که سرویس عکس گزارشی یا محیطی را داشته باشید، قابل ارائه می‌باشد
  * این سرویس در هیچ یک از پکیج‌ها لحاظ نشده و درصورت تمایل می‌توانید آن را به خدمات انتخابی‌تان اضافه کنید

ثبتِ حالِ شخصیِ شما، با تمرکز بر تاثیرات درونیِ شما و هدایت‌هایی به روشِ ماهیماه (بررسی شرایط این سرویس)

 • » پایه
  › حدود نیم ساعت عکاسی
  › ارائه ۵ فریم فایل ادیت شده


  * انتخاب عکس در این خدمات توسط ماهیماه انجام می‌شود
  * تاریخ اجرای این سرویس توسط ماهیماه تعیین می‌شود

  * این خدمات انفرادی می‌باشند؛ به این معنی که در هر اجرا فقط از یک نفر عکاسی می‌شود


خــانــواده
پکیج‌های این موضوع را در صفحه بررسی خدمات بررسی کنید


جـــشـن
پکیج‌های این موضوع را در صفحه بررسی خدمات بررسی کنید
* این دسته از خدمات، بصورت پیشفرض فقط در شهر تهران ارائه می‌شوند *
» عزیزانی که درخواست خدمات، خارج از شهر تهران را دارند؛ برای بررسی شرایط، با ما تماس بگیرند.


پرتره شخصی
  خدمات این موضوع را در صفحه بررسی خدمات بررسی کنید.
* عکس‌های چهار ردیفِ اول مربوط به پرتره ویژه هستند. برای اطلاع از شرایط و هزینه پرتره ویژه تماس بگیرید *

» سرویس‌های "لایت" محدود و اقتصادی ارائه می‌شوند
» سرویس‌های "پایه" کامل و استاندارد ارائه می‌شوند

» سرویس‌های "ویژه" خاص و پر هزینه ارائه می‌شوند
 * 
برای اطلاع از شرایط و هزینه سرویس‌های ویژه تماس بگیرید

 

در صفحه بررسی خدمات می‌تونید پکیج‌های پیشنهادی رو به همراه برآورد هزینه بررسی کنید
**دقت داشته باشید هزینه خدمات خارج از شهر تهران متفاوت بوده و این اضافه هزینه برای همه سرویس‌ها و پروژه‌‌ها لحاظ می‌شود**

۶