preloader

خدمات ماهیماه

ثبتِ واقعیتِ حالِ شما

تمام سرویس‌های ماهیماه از یک هدف اصلی یعنی ثبت واقعیت و حالِ شما پیروی می‌کنند، که بر اساس تفاوت‌های موضوعی و اجرایی نام‌گذاری شده‌اند.

در صفحه بررسی خدمات می‌تونید پکیج‌های پایه رو به همراه برآورد هزینه بررسی کنید
**دقت داشته باشید هزینه خدمات خارج از شهر تهران متفاوت بوده و این اضافه هزینه برای همه سرویس‌ها و پروژه‌‌ها لحاظ می‌شود**
در ادامه با جزئیات دقیق سرویس‌ها و همچنین نمونه‌هایی از دسته‌بندی‌ها آشنا می‌شوید
*سرویس‌های ماهیماه را می‌توان از لحاظ موضوعی در سه دسته خانواده ، جشن و پرتره قرار داد*


خــانــواده
پکیج‌های این موضوع را در صفحه بررسی خدمات بررسی کنید


جـــشـن
پکیج‌های این موضوع را در صفحه بررسی خدمات بررسی کنید
* این دسته از خدمات، بصورت پیشفرض فقط در شهر تهران ارائه می‌شوند *
» عزیزانی که درخواست خدمات، خارج از شهر تهران را دارند؛ برای بررسی شرایط، با ما تماس بگیرند.


پرتره شخصی
  خدمات این موضوع را در صفحه بررسی خدمات بررسی کنید.
* هشت عکس اول مربوط به پرتره ویژه هستند. برای اطلاع از شرایط و هزینه پرتره ویژه تماس بگیرید *

شرحِ کاملِ سرویس‌ها را در این صفحه مطالعه کنید

۶