preloader

خدمات ماهیماه

ثبتِ واقعیتِ حالِ شما

در این صفحه به شرح کامل و دقیقِ سرویس‌ها پرداخته‌ایم
تمام سرویس‌های ماهیماه از یک هدف اصلی یعنی "ثبت واقعیت و حالِ شما" پیروی می‌کنند که بر اساس تفاوت‌های موضوعی و اجرایی نام‌گذاری و دسته‌بندی شده‌اند 

*سرویس‌های ماهیماه از لحاظ موضوعی در سه دسته خانواده ، جشن و پرتره قرار می‌گیرند*

همراهیِ مستند، بدون هدایت و دخالت؛ با تمرکز بر شما، حالِ شما و حواشیِ تاثیرگذار بر شما و داستانِ شما بر اساس لایف‌استایل شما و نگاه ما

 • » لایت
  › یک تا دو ساعت همراهیِ یک نفر عکاسِ مستند
  › ارائه آرشیو فایل‌ها (بدون ادیت)

  » لایت*
  › دو تا چهار ساعت همراهیِ یک نفر عکاسِ مستند
  › ارائه جعبه عکس

  › ارائه آرشیو فایل‌ها (بدون ادیت)

  » لایت**
  › دو تا چهار ساعت همراهیِ دو نفر عکاسِ مستند
  › ارائه جعبه عکس

  › ارائه آرشیو فایل‌ها (بدون ادیت)

  » پایه*
  › چهار تا هشت ساعت همراهیِ یک نفر عکاسِ مستند
  › ارائه جعبه عکس
  › ارائه آرشیو فایل‌ها (بدون ادیت)

  » پایه**
  › چهار تا هشت ساعت همراهیِ دو نفر عکاسِ مستند
  › ارائه جعبه عکس
  › ارائه آرشیو فایل‌ها (بدون ادیت)


  * امکان اضافه کردن آلبوم و فتو کلیپ به این خدمات وجود دارد

ثبتِ حالِ شما در هر محیط و فضایی (مثل باغ و فضای‌‎باز) ، دور از حواشی و تاثیرات بیرونی با هدایت‌هایی به روشِ ماهیماه

 • » لایت
  › حدود یک‌ساعت عکاسیِ فضای‌ِباز
  › ارائه ۱۰فریم فایل ادیت شده
  › ارائه جعبه عکس
  › ارائه آرشیو فایل‌ها (بدون ادیت)

  » پایه
  › حدود یک‌ساعت عکاسیِ فضای‌ِباز
  › ارائه آلبوم ۱۰برگ در سایز ۳۰×۶۰

  › ارائه آرشیو فایل‌ها (بدون ادیت)

  » ویژه
  › تماس بگیرید

همراهیِ مستند، بدون هدایت و دخالت؛ با تمرکز بر شما، حالِ شما و حواشیِ تاثیرگذار بر شما و داستانِ شما بر اساس لایف‌استایل شما و نگاه ما

 • » لایت 
  › یک تا دو ساعت همراهیِ یک نفر فیلمبردارِ مستند
  › ارائه نسخه بدون تدوین (در این نسخه، تصاویر فقط به هم متصل می‌شوند)


  » پایه
  › چهار تا هشت ساعت همراهیِ دو نفر فیلمبردارِ مستند
  › ارائه نسخه تدوین شده (حدود ۲۰دقیقه)
  › ارائه بخشی از آرشیو فایل‌ها
    * آرشیو بخش‌های داستانی ارائه نمی‌شود

  » ویژه
  › چهار تا هشت ساعت همراهیِ چهار نفر فیلمبردار
    * دو نفر رو دست + یک نفر تجهیزات حرکتی + یک نفر تجهیزات هوایی
  › ارائه نسخه تدوین شده (حدود ۵۰دقیقه)
  › ارائه آرشیو فایل‌ها

ثبتِ حالِ شما، دور از حواشی و تاثیرات بیرونی با هدایت‌هایی به روشِ ماهیماه

 • » لایت
  › حدود یک ساعت فیلمبرداری
     * بدون سناریو و تصویر هوایی
  › ارائه نسخه تدوین شده (۱ تا ۲دقیقه)

  » پایه
  › یک تا چهار ساعت فیلمبرداری
  › ارائه نسخه تدوین شده (حدود ۳دقیقه)

  » ویژه
  › تماس بگیرید

روایتی از داستان شما با استفاده از عکس‌های گزارشی/محیطیِ شما در قالب یک کلیپ

 • » پایه
  › ارائه نسخه تدوین شده (حدود ۳دقیقه)

  * این سرویس فقط در صورتی که سرویس عکس گزارشی یا محیطی را داشته باشید، قابل ارائه می‌باشد.
  * این سرویس در هیچ یک از پکیج‌ها لحاظ نشده و درصورت تمایل می‌توانید آن را به خدمات انتخابی‌تان اضافه کنید.

ثبتِ حالِ شخصیِ شما، با تمرکز بر تاثیرات درونیِ شما و هدایت‌هایی به روشِ ماهیماه (بررسی شرایط این سرویس)

 • » پایه
  › حدود نیم ساعت عکاسی
  › ارائه ۵فریم فایل ادیت شده
  › ارائه ۵فریم فایل (بدون ادیت)

  » پایه*
  › حدود نیم ساعت عکاسی
  › ارائه ۵فریم فایل ادیت شده
  › ارائه آرشیو فایل‌ها (بدون ادیت)  * انتخاب عکس در این خدمات توسط ماهیماه انجام می‌شود
  * تاریخ اجرای این سرویس توسط ماهیماه تعیین می‌شود

  * این خدمات انفرادی می‌باشند؛ به این معنی که در هر اجرا فقط از یک نفر عکاسی می‌شود


خــانــواده
پکیج‌های این موضوع را در صفحه بررسی خدمات بررسی کنید


جـــشـن
پکیج‌های این موضوع را در صفحه بررسی خدمات بررسی کنید
* این دسته از خدمات، بصورت پیشفرض فقط در شهر تهران ارائه می‌شوند *
» عزیزانی که درخواست خدمات، خارج از شهر تهران را دارند؛ برای بررسی شرایط، با ما تماس بگیرند.


پرتره شخصی
  خدمات این موضوع را در صفحه بررسی خدمات بررسی کنید.
* عکس‌های چهار ردیفِ اول مربوط به پرتره ویژه هستند. برای اطلاع از شرایط و هزینه پرتره ویژه تماس بگیرید *

» سرویس‌های "لایت" محدود و اقتصادی ارائه می‌شوند
» سرویس‌های "پایه" کامل و استاندارد ارائه می‌شوند

» سرویس‌های "ویژه" پیشرفته و خاص ارائه می‌شوند
 * 
برای اطلاع از شرایط و هزینه سرویس‌های لایت و ویژه تماس بگیرید

در صفحه بررسی خدمات می‌تونید بسته‌ (پکیج) های پیشنهادی رو به همراه برآورد هزینه بررسی کنید
**دقت داشته باشید هزینه خدمات خارج از شهر تهران متفاوت بوده و این اضافه هزینه برای همه سرویس‌ها و پروژه‌‌ها لحاظ می‌شود**

۶