preloader

خدمات ماهیماه

ثبتِ واقعیتِ حالِ شما

تمام سرویس‌های ماهیماه از یک هدف اصلی یعنی ثبت واقعیت و حالِ شما پیروی می‌کنند، که بر اساس تفاوت‌های موضوعی و اجرایی نام‌گذاری شده‌اند.

در صفحه بررسی خدمات می‌تونید پکیج‌های پایه رو به همراه برآورد هزینه بررسی کنید
**دقت داشته باشید هزینه خدمات خارج از شهر تهران متفاوت بوده و این اضافه هزینه برای همه سرویس‌ها و پروژه‌‌ها لحاظ می‌شود**
در ادامه با جزئیات دقیق سرویس‌ها و همچنین نمونه‌هایی از دسته‌بندی‌ها آشنا می‌شوید
*سرویس‌های ماهیماه را می‌توان از لحاظ موضوعی در سه دسته خانواده ، جشن و پرتره قرار داد*


خــانــواده
پکیج‌های این موضوع را در صفحه بررسی خدمات بررسی کنید


جـــشـن
پکیج‌های این موضوع را در صفحه بررسی خدمات بررسی کنید
* این دسته از خدمات، بصورت پیشفرض فقط در شهر تهران ارائه می‌شوند *
» عزیزانی که درخواست خدمات، خارج از شهر تهران را دارند؛ برای بررسی شرایط، با ما تماس بگیرند.


پرتره شخصی
  خدمات این موضوع را در صفحه بررسی خدمات بررسی کنید.

»»عکسِ گزارشی (مستند) : همراهیِ مستند، بدون هدایت و دخالت؛ با تمرکز بر شما، حالِ شما و حواشیِ تاثیرگذار بر شما و داستانِ شما
 * نام این سرویس در ماهیماه "عکسِ گزارشی" است اما برای جلوگیری از سردرگمی شما عزیران و همنام شدن با سرویس فیلم، نام این سرویس را در سایت "عکسِ مستند" گذاشتیم.
»لایت : یک تا دو ساعت همراهیِ یک نفر عکاسِ مستند | ارائه» همه فایل‌ها
»لایت* : دو تا چهار ساعت همراهیِ یک نفر عکاسِ مستند | ارائه» همه فایل‌ها
»لایت** : دو تا چهار ساعت همراهیِ دو نفر عکاسِ مستند | ارائه» همه فایل‌ها
»پایه* : چهار تا هشت ساعت همراهیِ یک نفر عکاسِ مستند | ارائه» همه فایل‌ها + آلبوم
»پایه** : چهار تا هشت ساعت همراهیِ دو نفر عکاسِ مستند | ارائه» همه فایل‌ها + آلبوم
»ویژه : برای اطلاع از شرایط و هزینه سرویس‌های ویژه تماس بگیرید

»»عکسِ محیطی : ثبتِ حالِ شما، دور از حواشی و تاثیرات بیرونی با هدایت‌هایی به روشِ ماهیماه
»لایت : ۲۰ تا ۳۰ دقیقه عکاسی | ارائه» ۵فریم فایل با ادیت + همه فایل‌ها
»پایه* : ۳۰ تا ۹۰ دقیقه عکاسی | ارائه» همه فایل‌ها + ۱۰فریم فایل با ادیت
»پایه** : ۳۰ تا ۹۰ دقیقه عکاسی | ارائه» همه فایل‌ها + آلبوم (فایل دیجیتال آلبوم)
»پایه*** : ۳۰ تا ۹۰ دقیقه عکاسی | ارائه» همه فایل‌ها + آلبوم (نسخه فیزیکی)
»ویژه : برای اطلاع از شرایط و هزینه سرویس‌های ویژه تماس بگیرید

»»فیلمِ مستند : همراهیِ مستند، بدون هدایت و دخالت؛ با تمرکز بر شما، حالِ شما و حواشیِ تاثیرگذار بر شما و داستانِ شما
»لایت : یک تا دو ساعت همراهیِ یک نفر فیلمبردارِ مستند | ارائه» نسخه کم‌تدوین (اتصال راش‌ها با کمترین کات)
»لایت* : دو تا چهار ساعت همراهیِ یک نفر فیلمبردارِ مستند | ارائه» همه فایل‌ها + ۱۰دقیقه فایلِ فیلمِ تدوین شده
»لایت** : دو تا چهار ساعت همراهیِ دو نفر فیلمبردارِ مستند | ارائه» همه فایل‌ها + ۱۰دقیقه فایلِ فیلمِ تدوین شده
»پایه* : چهار تا هشت ساعت همراهیِ یک نفر فیلمبردارِ مستند | ارائه» همه فایل‌ها + ۲۰دقیقه فایلِ فیلمِ تدوین شده
»پایه** : چهار تا هشت ساعت همراهیِ دو نفر فیلمبردارِ مستند | ارائه» همه فایل‌ها + ۲۰دقیقه فایلِ فیلمِ تدوین شده
»ویژه : برای اطلاع از شرایط و هزینه سرویس‌های ویژه تماس بگیرید

»»ویدیو کلیپ : ثبتِ حالِ شما، دور از حواشی و تاثیرات بیرونی با هدایت‌هایی به روشِ ماهیماه
»پایه* : یک تا چهار ساعت فیلمبرداری (بدون تصویر هوایی) | ارائه» ۳دقیقه فایلِ ویدیو تدوین شده

»پایه** : یک تا چهار ساعت فیلمبرداری | ارائه» ۳دقیقه فایلِ ویدیو تدوین شده
»ویژه : برای اطلاع از شرایط و هزینه سرویس‌های ویژه تماس بگیرید


»»پرتره شخصی : ثبتِ حالِ شما، با تمرکز بر تاثیرات درونیِ شما و هدایت‌هایی به روشِ ماهیماه (بررسی شرایط این سرویس)
»آیینه‌بانو : ۲۰ تا ۳۰ دقیقه عکاسی | ارائه» ۵فریم فایل با ادیت + ۵فریم فایل بدون ادیت
»لایت : ۲۰ تا ۳۰ دقیقه عکاسی | ارائه» ۵فریم فایل با ادیت + ۵فریم فایل بدون ادیت

»پایه : ۲۰ تا ۳۰ دقیقه عکاسی | ارائه» ۵فریم فایل با ادیت + همه فایل‌ها
»ویژه : ۳۰ تا ۹۰ دقیقه عکاسی در لوکیشنی خاص | ارائه» ۵فریم فایل با ادیت (ادیتِ نسخه ویژه هنرمند)


» سرویس‌های"لایت" محدود و اقتصادی ارائه می‌شوند.
» سرویس‌های"پایه" کامل و استاندارد ارائه می‌شوند.

» سرویس‌های"ویژه" پیشرفته و خاص ارائه می‌شوند
(برای اطلاع از شرایط و هزینه سرویس‌های لایت و ویژه تماس بگیرید)

۶