دیدگاه در عکاسی

رسیدن به جهان‌بینی شخصی

| دیـدگــاه در عـکـاسـی |

مباحث اين دوره تا حد زيادى از تئورى اوليه و به عبارتى از خودِ دستگاه يا دوربين فاصله می‌گيرد و به اثرِ وجود خودِ عكاس در استفاده از اين ابزار مى‌پردازد.
در اين آموزش بر حوزه عكاسى پرتره تمرکز داریم و روى تقويت حسگر هاى عكاس و عملكردش تاكيد می‌کنیم.
دوره با تاكيد بر اصول بصرى شروع و با فضاسازى عملى به اتمام می‌رسد
_داشتن دوربین برای جلسات عملی و انجام تمرین‎ها الزامی‌ست_

دسته بندى مفهومى و بصرى عكس‌ها / شناخت عناصر بصرى / چرا عكاسى می‌كنيم / ساختار در آثار بصرى / تركيب بندى / اصول كادربندى / مديريت فاصله معنوى / متضادها / مبحث عكس‌هاى امضادار / مبحث علاقه مندى به سوژه / سياه و سفيد / فضاسازى بر پايه امكانات / اديت و لزوم آن / چيدمان سوژه (سه قسمت) / مبحث نور (دو قسمت) / مبحث پاسخ به نياز سوژه (سه قسمت) / انعكاس سوژه و عكاس در يكديگر / معرفى كتاب در هر جلسه / تكاليف و بررسى در هر جلسه / تقويت حس‌ها

۳ جــلسـه تـئــوری (۱۲ ســاعــت)
۲ جــلسـه عـمـلـی (۶ ســاعــت)
۱ جــلسـه ریکـاوری (۲ ســاعــت)

ماهی صفویه | وبسایت

۶ نفر

تهران