بلاگ ماهیماه

دســت و دل نـوشــتــه‌هـــا

آموزش
22 خرداد 99
توسط: پوریا

آموزش اصلاح وایت بالانس در فتوشاپ

آموزش
25 اردیبهشت 99
توسط: پوریا

راهنمای کاربردی برای خرید دوربین

درباره ماهیماه
30 خرداد 95
توسط: ماهیماه

منحصربفرد بودن فقط در ظاهر پدیدار نمی‌شه

درباره ماهیماه
6 فروردین 95
توسط: ماهیماه

چرا در ماهیماه به جای عکاسی باغ یا فرمالیته یا اسپورت می‌گیم عکاسی محیطی ؟

درباره ماهیماه
17 شهریور 94
توسط: ماهیماه

مستند بودن، کار رو برای شما راحت و برای ما سخت‌تر می‌کنه؛ چطور ؟

درباره ماهیماه
15 شهریور 94
توسط: ماهیماه

چرا از نظر ما عکس مستند (عکس گزارشی) حتی از فیلم و از عکس محیطی مهم‌تر، کافی و کامل‌تر است ؟

درباره ماهیماه
25 مرداد 94
توسط: ماهیماه

در روش ماهیماه چرا و چطور از افراد بدون ژست دادن عکاسی می‌شه ؟

درباره ماهیماه
3 مرداد 94
توسط: ماهیماه

رسالت ماهیماه و تفاوت روش کار ماهیماه

درباره ماهیماه
2 مرداد 94
توسط: ماهیماه

اینجا “همیشه” بهار است و انسانیت و درک...

درباره ماهیماه
1 مرداد 94
توسط: ماهیماه

ماهیماه چطور بوجود اومد و روش کارش ریشه در چه اصالتی داره ؟