شناخت دوربین

آشنایی با رفتار دوربین و کار با دوربین

   

این آموزش شامل دو بخشِ رفتار دوربین و کار با دوربین هست.
هدف از این آموزش اینه که نسبت به نحوه عملکرد و مُدهای اصلی (Primary Modes) دوربین دیجیتال به یک درک و شناخت اولیه و نسبی برسید و بتونید در استفاده و کنترل دوربینتون، بهتر عمل کنید.


* مطالب این آموزش منحصر به برند خاصی نبوده و قابل تعمیم به همه دوربین‌های دیجیتال هستند.

رفتار دوربین :
1 › چرایی نیاز به درک رفتار دوربین
2 › معرفی دوربین DSLR و ساختار دوربین دیجیتال
3 › تفاوت DSLR  و Mirrorless
4 › نحوه عملکرد سنسور
5 › حساسیت سنسور
6 › Base ISO
7 › Native ISO
8 › سایز سنسور
9 › کراپ فاکتور
10 › شاتر
11 › سرعت شاتر
12 › لنز
13 › فاصله کانونی
14 › میدان دید
15 › میدان دید Normal
16 › میدان دید Telephoto
17 › میدان دید Wide
18 › کراپ فاکتور
19 › مکانیزم Iris
20 › اپچر
21 › عدد f
22 › لنزهای سریع
23 › لنزهای zoom
24 › لنزهای prime
25 › لنزهای zoom با عدد f ثابت
26 › لنزهای zoom با عدد f متغیر
27 › پارامترهای کنترل نوردهی
28 › سرعت شاتر و سایدافکت‌های آن
29 › میران گشودگی اپچر و سایدافکت‌های آن
30 › عمق میدان
31 › کنترل عمق میدان با فاصله از سوژه
32 › کنترل عمق میدان با فاصله کانونی
33 › کنترل عمق میدان با میزان گشودگی اپچر
34 › اثر سایز سنسور بر عمق میدان
35 › ISO و سایدافکت‌های آن
36 › حساسیت به نور در فیلم‌ها (آنالوگ)
37 › کنترل و ایجاد تعادل در نوردهی با توجه به نورسنج دوربین
38 › نوردهی Normal Expose
39 › نوردهی Over Expose
40 › نوردهی Under Expose
41 › تفاوت سرعت شاتر و میزان گشودگی اپچر با ISO در کنترل/جبران نوردهی
42 › جمع‌بندی نوردهی

کار با دوربین :
1 › مقدمه
2 › مُدهای تنظیم پارامترهای کنترل نوردهی
3 › خلاصه‌ای از پارامترهای کنترل نوردهی
4 › مُد Manual (تنظیم پارامترهای کنترل نوردهی)
5 › مُد Shutter Priority (تنظیم پارامترهای کنترل نوردهی)
6 › مُد Aperture Priority (تنظیم پارامترهای کنترل نوردهی)
7 › Auto ISO vs. Manual ISO
8 › تعیین Max ISO
9 › چرایی استفاده از مُدهای نیمه‌خودکار
10 › Manual Mode vs. SemiAuto Modes
11 › مُد Auto (تنظیم پارامترهای کنترل نوردهی)
12 › مُد P (تنظیم پارامترهای کنترل نوردهی)
13 › جبران نوردهی (Exposure Compensation)
14 › مُدهای نورسنجی
15 › مُد نورسنجی Zone Metering
16 › مُد نورسنجی Center
17 › مُد نورسنجی Spot
18 › مُد نورسنجی Partial
19 › مُدهای فوکس
20 › مُد فوکس Manual
21 › مُد فوکس Auto
22 › مُد اوتوفوکس Single Shot
23 › مُد اوتوفوکس Continues
24 › مُد اوتوفوکس Auto
25 › محدوده داینامیک نقطه فوکس
26 › مُدهای درایو
27 › مُد درایو Single Shot
28 › مُد درایو Continues/High Speed
29 › مُد درایو (اشاره به) Timer، Remote و Silent
30 › وایت‌بالانس (WB)
31 › Auto WB
32 › WB Presets
33 › User Defined
34 › Custom WB
35 › فرمت RAW و JPEG
36 › نحوه دوربین دست گرفتن
37 › تمیز کردن دوربین و لنز

››› مدت فایل رفتار دوربین : 20 دقیقه
››› مدت فایل کار با دوربین : 40 دقیقه

رفتار دوربین | بخشی از درس Crop Factor

 

رفتار دوربین | بخشی از درس ISO

 

رفتار دوربین | بخشی از درس ISO، علت بروز Noise

 

کار با دوربین | بخشی از درس Shutter Priority

 

کار با دوربین | بخشی از درس Aperture Priority

 

بهای خرید فایل : 100,000 تومان

خرید فایل