هرشنبه | قسمت دو

هرشنبه دوم

هرشنبه
21 تیر 99
توسط: ماهیماه

این قسمت راجع‌به جایگاه عکاس توی چند وضعیتی که بیشتر باهاش مواجه میشیم صحبت کردیم

برای تماشای فیلم‌ها در ایران از فیلترشکن استفاده کنید

ارسال نظر

!
!